Monthly Archives: augusti 2020

Långfärdsskridskoåkning i Sverige

Långfärdsskridskoåkning uppfanns i Sverige och har sitt ursprung i skridskosegling som var en populär vintersport under början på 1900-talet. Med tiden så valde flera åkare att släppa seglet och istället ta sig fram med benåkning och därmed myntades benämningen långfärdsskridskoåkning.

Tävlingar i långfärdsskridskoåkning

Det finns ett flertal olika tävlingar i långfärdsskridskoåkning som arrangeras i framför allt Europa men även i en del andra världsdelar. De två kändaste är det svenska Vikingarännet och det holländska Elvastadsloppet. När man ska arrangera tävlingar i långfärdsskridskoåkning är

Faran med långfärdsskridskoåkning

Normalt är det en liten risk att drabbas av en olycka då man är ute på naturis under förutsättningar att man följer de rekommendationer som ges på skridskoklubbarnas hemsidor. Visst händer det att det inträffar fallolyckor på isarna men man

Utrustning för långfärdsskridskoåkning

När man ska ge sig ut på naturisar på de svenska sjöarna är det viktigt att man har med sig rätt utrustning. Man behöver utrustning så att man klarar av att fullfölja den planerade färden men också skyddsutrustning så att

Viktigt med god kännedom om isarna

Det finns många saker som påverkar isarnas bärighet och därför är det viktigt att man tar reda på så mycket information som möjligt om de isar som man ska ut på. Att åka skridskor på naturis innebär att man behöver

Allmänt om långfärdsskridskoåkning

Långfärdsskridskoåkning är en sport som utövats i Sverige sedan början på 1900-talet och som har sitt ursprung i skridskosegling. Sveriges första skridskoklubb var SSSK, Stockholms Skridskoseglarklubb, som år 1927 skrev in långfärdsskridskoåkning som en sport i sina stadgar. SSSK är

Hemsida

Iswebben.se är en hemsida som vänder sig till dem som vill få mer information om skridskoåkning och andra relaterade sporter. Här får man information om det mesta inom långfärdsskridskoåkning och vad man behöver tänka på när man ger sig ut