Allmänt om långfärdsskridskoåkning

Långfärdsskridskoåkning är en sport som utövats i Sverige sedan början på 1900-talet och som har sitt ursprung i skridskosegling. Sveriges första skridskoklubb var SSSK, Stockholms Skridskoseglarklubb, som år 1927 skrev in långfärdsskridskoåkning som en sport i sina stadgar. SSSK är en förebild för många tillkommande skridskoklubbar genom åren och än idag så är SSSK den största och mest aktiva klubben inom långfärdsskridskoåkning. SSSK anordnar gruppåkning på sjöarna kring Stockholmsområdet men bevakar också isens bärighet, väderlek och mycket annat. Detta bidrar till att personer som ska ge sig ut på isarna får den information de behöver för att kunna åka säkert.

Långfärdsskridskoåkning är en svensk företeelse som snabbt spred sig till de övriga nordiska länderna och med tiden även till andra länder över hela världen. Idag finns det cirka 40 000 registrerade skridskoåkare över hela världen fördelade på cirka 100 skridskoklubbar. Utöver det finns det massor av människor som utövar långfärdsskridskoåkning som en sällskapsaktivitet i naturmiljö och för konditionsträning.

Skridskoåkning på naturisar i Sverige

När man åker långfärdsskridskoåkning på naturisar följer man ofta upparbetade leder som skapats av andra åkare eller som har plogats. Dessa vägar ger en skridskotur på vanligtvis 20 till 80 kilometer. Den längsta leden går mellan Stockholm och Örebro och uppnår en sträcka på hela 180 kilometer. Långfärdsskridskoåkning förekommer i hela landet men i Stockholm finns de bästa förutsättningar för att kunna åka långa sträckor på isen tack vare att isen lägger sig på Mälaren och Hjälmaren. Det finns också vissa områden i Östersjön där man kan utöva långfärdsskridskoåkning, om man håller sig borta från sjöfarts-lederna.

De mest ideala förhållanden för långfärdsskridskoåkning är efter att det varit mycket kallt så att sjöarna fryser men som efter någon dags mildare klimat fått snön på isen att smälta. I norra Sverige brukar det ofta ligga mycket snö på isarna vilket gör att man istället får ploga vägar som skridskoåkarna kan använda.