All åkning sker på egen risk!

Rapporter på denna sida är enbart publicerade som information till läsaren,
det är på inget sätt en garanti för några isförhållanden.
Även om åkning har förekommit på den beskrivna platsen kan det
finnas svaga partier och vindbrunnar i området.

– Det är DU själv som måste avgöra om isen är säker !
Kom ihåg KUS – Kunskap, Utrustning & Sällskap

FOTOGALLERI