Iswebben. En del av friluftsfrämjandet Frostkåge

Välkommen till Friluftsfrämjandet Frostkåge. Vi är en lokalavdelning under Friluftsfrämjandet och är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende.

Många tror att åkning med långfärdsskridsko i Västerbottens kustland bara ges möjlighet till under någon enstaka dag på hösten innan snön lägger. Detta är en helt felaktig uppfattning! Skridskosäsongen på naturis i Skellefteå-området sträcker sig från slutet av oktober till början av april.

Starten sker på små grunda insjöar för att sedan följa isläggningen i Kågefjärden & Ytterviks-fjärden längre och längre ut. Efter jul börjar havet lägga utanför fjärdarna för att sedan bryta upp ett par gånger med påföljande ny blankis som resultat. Slutligen brukar det gå att åka någon vecka på havsisen sedan vårsolen tinat av den normalt tunnare snötäckningen till havs. Att vara brukare av långfärdsskridskor innebär många gånger att det gäller att hitta tidsfönstret mellan att isen blivit bärig och snön kommer eller att isen bryter till havs.

Friluftsfrämjandet i Frostkåge driver en långfärdsskridskosektion vars mål är att:

  • Skapa förutsättningar för folk att komma ut på naturisen
  • Driva denna hemsida för långfärdskridskoåkare
  • Skapa ett nätverk mellan skridskofränder
  • Leda skridskoturer
  • Utbilda i säkerhetsfrågor, utrustning & teknik
  • Utbilda skridskoledare

Carpe Diem Glacialem!

(-Ta vara på den dag då isen finns! )

Friluftsfrämjandet Frostkåge LA vänder sig till de som redan kan åka långfärdskridskor. Vi förväntar oss att du som är intresserad av medlemskap och vill åka med oss kan åka 15 km på långfärdskridskor och har full utrustning. Vi har inga åldersbegränsningar utan ser det som mycket stimulerande att vi har medlemmar i alla åldrar.

Information om genomförda turer delges på Isloggen, där alla, (även icke medlemmar), kan skriva om en trevlig tur eller var det inte går att åka. Fördjupad info om isläget samt erbjudande om ledarledda turer ges till medlemmarna via en SMS-lista.

Samtliga ledare och personer i styrelsen är ideellt engagerade. Det är viktigt att du som kommer i kontakt med klubben första gången noterar detta och har ett förhållningssätt till klubbens verksamhet som innebär en positiv vilja att stötta att detta fortsätter att fungera på ideell basis. Du som vill engagera dig är alltid välkommen att bidra i klubbens verksamhet.

/Styrelsen genom Lisa Ögren

Kontakt: frostkage@friluftsframjandet.se

Friluftsfrämjandet
Frostkåge LA

c/o Lisa Ögren
Frostkåge 282
934 92 Kåge

Mulleverksamhet

Där får barnen vara ute i naturen och ibland träffa Mulle. Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Mulle kommer till barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter deras fantasi i rörelse. Genom lekar upptäcker barnen naturen och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur. I skogsbacken nära hemmet får de uppleva naturens små och stora under. Skogsmulleskolan tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för det som lever. Skogsmulle är symbolen för hänsyn i naturen.

Vartannat år

Mulleverksamheten pågår under maj och augusti månad, vartannat år, då barnen träffar Mulle på söndagar uppe i Necker´s gården i Frostkåge. Nästa Mullestart äger rum i maj 2016.

FOTOGALLERI